Arbejdspapir

Din personligheds drivkræfter – Et arbejdspapir du kan bruge til at klarlægge dine mentale processer og som introduktion til Jungs typologi. (pdf)

Dette arbejdspapir kan du anvende hvis du ønsker en introduktion til Jungs typologi og gerne vil have et udgangspunkt for at arbejde med dig selv ud fra et typologisk perspektiv. Jeg retter af og til i arbejdspapiret efterhånden som jeg bliver klogere eller kommer i tanke om en bedre måde at formidle et eller andet på, men linket fører altid til den nyeste version.