Ni 2

I den her sære tid er jeg uvirksom og alene med mig selv i så stort omfang at jeg bliver tvunget til at møde mig selv. Det er sandhedens time. Jeg kan ikke længere arbejde mig væk fra mig selv, og jeg kan høre hvad jeg selv tænker. Jeg har opdaget at jeg har ikke disciplin nok i længden til at få mig selv til at gøre noget jeg egentlig ikke har lyst til, uanset at det ville være fornuftig, hvilket er vældigt øjenåbnende. Jeg læser ikke nær så meget som jeg troede jeg ville. Jeg passer ikke min træning overhovedet, og jeg gider kun gå ture og cykle fordi jeg rent faktisk nyder det mens det står på. Og så har jeg har det fint med at tiden går med såkaldt ingenting i ret stort omfang.

Da jeg blev sendt hjem fra arbejde, kastede jeg mig over for alvor at sætte mig ind i enneagrammet og at finde min egen enneagramtype. Det sidste har vist sig at være overordentligt svært for mig, jeg synes jeg kan kende mig selv i næsten alle de ni typer, og når jeg læser om dem er det som at kigge i et kalejdoskop hvor billedet hele tiden skifter. Derudover har jeg kæmpet med en stærk modstand i mig selv mod at stille skarpt på egoet hvilket er lige præcis det enneagrammet fordrer. Alle tests har angivet med varierende klarhed at jeg er 5’er, men jeg har alligevel hele tiden haft den her nagende tvivl, og jo længere ind i corona-aleneheden og mine egne nøgne oplevelser af mig selv jeg er kommet, jo mere går det op for mig at det simpelthen ikke kan være rigtigt. Jeg har måske svaret ud fra hvem jeg gerne ville se mig selv som, og jeg har nok ikke haft særlig god forbindelse til hvad der egentlig er helt mit eget synspunkt eller oplevelse.

Via Frank James blev jeg opmærksom på Richard Rohrs formidling af enneagrammet og bænkede mig over tre dage i de timer der skulle til, for at se optagelsen af et kursus om enneagrammet* han har holdt, på youtube. Og undervejs skete der noget mærkeligt.

De forskellige enneagramtyper fornemmes mest af alt som særlige energier; hver type har sin egen helt signifikante energi. Det er svært at læse sig til en oplevelse af de forskellige energier hvorfor nogle enneagramfolk ligefrem slavisk holder sig til en mundtlig formidling. Det gør Richard Rohr ikke, og jeg venter spændt på at hans seneste bog om enneagrammet lander i min postkasse, men undervejs i hans mundtlige formidling af enneagrammet og de forskellige typers energier fik jeg en nærmest kropslig oplevelse af de forskellige typer som alle mine tykke bøger og fire millioner internetopslag ikke har kunnet give mig.

Altså. Jeg starter den første video, og med det samme kan jeg lide Richard Rohr og har en fornemmelse af at jeg allerede kender ham, sådan lidt. Han fortæller næsten med det samme at han er 1’er, og de eksempler han generøst deler fra sin egen indre enneagramrejse hvor det er relevant, kører lige ind. Jeg sætter også stor pris på den velstrukturerede, ærlige og personligt engagerede formidling jeg er vidne til. Jeg er hjemme eller tæt på hjemme, sådan føles det.

Efter at have introduceret enneagrammet som helhed, gennemgår Richard Rohr hver enkelt type. Han starter med 1’eren, altså sin egen type, går videre til 2’eren og så fremdeles. Efter 3’eren skal jeg koncentrere mig for at høre efter og spekulerer på om jeg er træt, om Richard Rohr er træt eller hvad der foregår, men jeg hænger på. Også 5’eren hører jeg om i forståelse, men uden det store engagement.

Min energi stiger igen markant da Richard Rohr når til 8’eren, og da turen til sidst kommer til 9’eren, lytter jeg nu fuldt opmærksomt og min krop er med mig. Noget af det jeg hører, rører mig i en grad så jeg kommer til at græde, og jeg tænker at det her, det må simpelthen være mig! Jeg må være 9’er, der er ingen vej udenom. Med 1’er-vinge.

Siden har jeg forsøgt at læse afsnittene om 9’eren i mine bøger med ekstra interesse, og det har i sandhed været en spøjs oplevelse, hvis jeg kan sige det sådan. På karakteristisk 9’er-manér falder jeg nemlig i søvn – bogstavelig talt – hver gang jeg kommer til noget som jeg åbenbart ikke rigtigt kan holde ud at forholde mig til personligt og ikke bare på distancen som “kold” viden. Det kommer til at tage tid at tage det her rigtigt ind. Jeg forstår at jeg har været blind for hvor vigtigt det har været for mig at være så usynlig og uskadelig som overhovedet muligt i hele mit liv, af frygt for at blive udstødt, miste dem jeg holder af eller blive helt udslettet hvis jeg trådte frem som den person jeg er. Selv det at være kompetent som en 5’er skatter så højt, kan jeg nu se er et led i at kunne skjule mig: Hvis jeg kan undgå at stille dumme spørgsmål eller lave fejl ved at samle viden og holde hovedet koldt, kan jeg undgå at spotlyset rammer mig som person. Og så fremdeles med stort set alle de andre typers ønsker og behov; de kan alle bruges til at falde i ét med tapetet, alt efter situationen og de andre mennesker der deltager i den.

Jeg har haft rigtig mange andre vældig gode og rationelle forklaringer for mig selv på hvorfor jeg har det bedst med at ligge så lavt i terrænet at selv den fladeste bænkebider ville tårne sig op over mig, men de har på en måde aldrig været helt ærlige. Jeg vidste det bare ikke selv.

Jeg tænkte at jeg lige ville efterprøve min oplevelse ved at lytte til personer med alle 9 typer og se om jeg kunne mærke i kroppen igen når jeg var tæt på hjemme, og tjekkede ind på The Narrative Enneagram. Og jeg må sige at jeg har lyttet til (næsten) alle personerne med de forskellige typer med interesse, sympati, forståelse og også en vis genkendelse, men til 9’erne og 1’erne tillige med oplevelsen af at være på bølgelængde, og at de her mennesker, jamen, de ville også kunne forstå mig!

Den her enneagram-tour-de-force jeg har forsøgt at gennemføre mens jeg ikke har været optaget af at arbejde og dermed af at bukke begge ender sammen på mig selv for at gøre alting rigtigt for ikke at vække opsigt, den tour er på en måde først lige begyndt. Jeg har det sådan med mbti’en at det er som gaven der bliver ved med at give: Hver gang man tror at nu kan man ikke bruge Jungs typologi som skovl til at grave dybere med, viser det sig at man kan tage endnu nogle spadestik. Jeg har en klar fornemmelse af at enneagrammet er i samme liga. Jeg tror kun lige akkurat jeg har kradset i min egen overflade indtil videre.

Lad mig runde af med to skæve tanker. For det første har jeg fundet ud af at 9’eren er en af de mere hyppigt forekommende typer. Det er jeg lidt skuffet over, haha. Jeg har altid følt mig lidt speciel og anderledes, men det er måske fordi jeg også har forholdsvis nemt ved at være i 4’eren. Hvoromalting er: Det kunne helt sikkert være godt for mig at fatte at jeg bare er et helt almindelig menneske, og at jeg kan være i livet ligesom alle andre helt almindelige mennesker. Det er vel sagtens vejen til følelsen af at være tryg i relationer og af at høre til i et fællesskab – oplevelser jeg godt er klar over jeg har til gode, med al den smerte og alle de ihærdige forsøg på at “slå det hen” det har medført gennem mit liv.

For det andet: Min mbti-hovedproces er introverteret intuition som forkortes til stort N (iNtuition) + lille i (introverteret), det vil sige Ni. Jeg er altså en slags dobbelt Ni’er – hvis jeg nu skal strække det lidt. Det er bare sjovt at tænke på :-).

*
The Enneagram: The Discernment Of Spirits (Introduction)
The Enneagram: The Discernment of Spirits (Types 1 2 3 4)
The Enneagram: The Discernment of Spirits (Types 5, 6, 7, 8, 9)
The Enneagram: The Discernment of Spirits (Conclusion)

Enneagrammet

Gennem de mange år jeg har interesseret mig for Jungs typologi/Myers-Briggs Typeindikator og har bevæget mig rundt på internettet for at blive klogere og inspireret, er jeg selvfølgelig også stødt på indhold om enneagrammet. Jeg har hele tiden tænkt at en dag ville jeg sætte mig ordentligt ind i det også, og for et stykke tid siden kunne jeg mærke at nu var det nu.

Jeg fornemmede at et godt sted at starte var på enneagraminstitute.com. Her kan man læse om enneagrammets opbygning og dynamikker, om hver af de ni typer, om hvordan hver type fungerer sammen med de andre, og om hvad der kan være grund til at man tildeler sig selv en forkert type.

Jeg besluttede at bestille “Enneagrammets Visdom” af Don Richard Riso & Russ Hudson, hvis arbejde ligger til grund for hjemmesiden, og den har jeg nu læst fra ende til anden, en del af afsnittene flere gange. Jeg har også søgt rundt på nettet, og jo mere jeg dumper ned på nogle af de helt usandsynligt mange sider der findes om enneagrammet, jo mere bliver jeg klar over at der – præcis lige som med Jungs typologi – findes virkelig meget indhold af ringe kvalitet, og at jeg i sandhed havde fundet et godt sted at starte.

En ting er at sætte sig ind i et værktøj til personlig udvikling i sin helhed, noget helt andet er at bruge værktøjet på sig selv. Og her er jeg faktisk foreløbig strandet en smule, idet jeg har rigtig svært ved at bestemme min egen type. Det der først og fremmest definerer hver enkelt type, er de emotionelle aspekter der driver dem, men jeg synes ikke det hjælper mig så meget. Jeg kan mærke stort set dem alle sammen i mig selv, og jeg kan faktisk ikke rigtigt afgøre hvad der er min vigtigste drivkraft eller motivator.

Jeg har lavet adskillige tests, også betalingstesten på enneagraminstitut.com, og alle har uden undtagelse angivet at min enneagramtype med stor sandsynlighed er 5’er. Det anså jeg for rigtigt til at starte med, og det passede som fod i hose med at de fleste INTJ’ere er 5’ere, men jo mere jeg læser, jo mere kommer jeg i tvivl. Jeg kan godt genkende mig selv i de fleste aspekter af den tilbagetrukne, selvtilstrækkelige, stærkt tænkende, fremtidsorienterede 5’er, men overhovedet ikke i andre. Jeg er for eksempel ikke verdens- eller kropsfjern, jeg dagdrømmer langt mere end jeg intenst “studerer” et udvalgt emne, jeg reagerer følelsesmæssigt på mange oplevelser, og jeg er god til at skabe struktur, organisere, afslutte opgaver og finde praktiske/pragmatiske løsninger. Ingen mennesker er en “ren” type, men har altid en vinge i den forstand at en af nabotyperne også er en del af ens personlighed, og nogle af de afvigelser fra 5’eren jeg ser hos mig selv, passer da også rigtig fint med 6’eren. Så ud fra ovennævnt lander jeg på at jeg er 5’er med 6’er-vinge. (For nogle er det sådan at den anden nabotype også er stærkt repræsenteret og at de på den måde oplever at have to vinger).

Derudover kan jeg også genkende mig i næsten alle de andre enneagramtyper i deres helhed i større eller mindre grad. To typer kan jeg godt med sikkerhed sige ikke er min grundlæggende type, uanset at jeg nogle gange alligevel lever deres måde at være i verden ud (3 og 7), og én type virker egentlig fremmed på mig (2).

Hvis man kender til enneagrammet, vil man måske nu tænke at jeg lige har argumenteret for at være 9’er (som også er tilbagetrukken), og det kunne jeg måske også godt være, især med en meget stærk 1’er-vinge (1’eren og 6’eren ligner ret meget hinanden på overfladen). Eller også er jeg måske 1’er med en stærk 9’er-vinge. Mit hoved spurter derudaf med at analysere og sammenligne delene af de her tre typer inklusive vinger, men jeg har tilsyneladende nogle helt blinde vinkler i forhold til at se mig selv, så jeg mangler på den måde nogle brikker at fylde ind i min analyse. Jeg må lade det ligge lidt indtil jeg intuitivt bare ved hvad der er rigtigt.

Vi har alle sammen alle 9 typers måde at være menneske på i os, og typerne er forbundet i et komplekst system af indbyrdes dynamikker og grupperinger. Typerne tilføjes yderligere dybde ved at hver type beskrives ud fra i alt ni niveauer efter hvor godt fungerende typen er i det hele taget eller på et givent tidspunkt, ud fra hvilken nabotype der udgør vingen og hvor stærk den er, og desuden ud fra hvordan tre instinktmæssige varianter er ordnet hos den pågældende person. Noget af det enneagrammet virkelig kan, er desuden at lede os på sporet af vores egne ubevidste mønstre, jævnfør bemærkningen om mine egne blinde vinkler ovenfor. Det gør det til en temmelig stor opgave at opdage, fastslå og forstå sin egen helt unikke variation af sin medfødte grundlæggende type.

Mine instinktmæssige varianter er i øvrigt vistnok ordnet sådan: Selvopretholdende, seksuel, social. Alt i alt tror jeg altså lige nu mest at jeg er en selvopretholdende 5w6 (5-6v) eller 9w1 (9-1v).

Hvis det er så svært at afgøre min egen type, er enneagrammet så overhovedet noget værd som udviklingsværktøj? kunne man spørge, og mit svar trods min egen foreløbige forvirring er et rungende JA. Enneagrammet forekommer mig at være en rigtignok indviklet ramme at forstå sig selv ud fra, men også en ramme som netop pga. kompleksiteten tilbyder virkelig megen visdom, indsigt og støtte til udvikling hvis man orker at bruge den tid og energi på at arbejde med det som det kræver. Jeg har allerede fået ganske mange erkendelser omkring mig selv og mine egne mønstre, endda selvom jeg ikke med sikkerhed ved “hvem” jeg er, og jeg er slet, slet ikke færdig med at lære om enneagrammet. Min energi i den henseende synes kun at stige, og lige nu venter jeg på at næste bog skal lande i min postkasse: “Personality types – Using the enneagram for Self-Discovery” af Don Richard Riso, revideret af Russ Hudson, så jeg kan tage endnu en tur i forsøget på at indkredse min egen sammensætning og mine egne indre dynamikker.

Til sidst et indspark i den lettere genre, omend stadig bundsolidt som jeg opfatter det. På et tidspunkt stødte jeg på nogle videoer fra enneagram-uk.com, og jeg runder lige af her med en her om hvordan de forskellige enneagramtyper opfører sig ved en sammenkomst. Enjoy :-).

Energier

psychologyjunkie.com, som er et favoritsted for mig at følge og udforske, skriver Susan Storm om Linda Berens‘ tildeling af forskellige energier til de 16 forskellige mbti-typer. Dét synes jeg er virkelig interessant, og for mig giver forestillingen om den energi der strømmer fra de forskellige typer* en meget stærk og nærmest fysisk fornemmelse af de forskellige personligheder og deres umiddelbare virkning på omgivelserne.

Prøv at se energihovedgrupperne her, og klik videre til Susan Storms indlæg for detaljer:

Fokuseret energi:
INFJ, INTJ, ISTJ og ISTP

Åben energi:
INFP, INTP, ISFP og ISFJ

Målbevidst (determined) energi:
ENFJ, ENTJ, ESTJ og ESTP

Engagerende (engaging) energi:
ESFJ, ESFP, ENFP og ENTP

Denne måde at inddele typerne/poceskoderne på giver fuldstændig mening for mig når jeg tænker på de 16 forskellige personligheder.

To personer jeg har kendt det meste af mit liv, er fx en ISTJ og en ISTP, og som INTJ’er er det ikke svært for mig at få øje på de forskelle i vores måde at se og være i verden på som ofte har givet nogle seriøse misforståelser og frustrationer. Men når alt kommer til alt er det måske de to personer jeg nogensinde har haft nemmest ved at udføre (praktiske) opgaver og projekter sammen med. Der er ingen svinkeærinder, og når målet er klart, er der fuldt fokus fra alles side og en strømlining af energien som jeg ikke kender fra andre. Det forstår jeg nu, og jeg kan genkalde mig vores fælles energipåvirkning som en næsten kropslig oplevelse af hvordan vores individuelle, fokuserede indsats løber sammen til én kraftig strøm. Vi forstyrrer eller invaderer heller aldrig hinanden; vi har helt enkelt en fælles overenskomst om at lade hinanden beholde hvert vores eget fokus.

Omvendt kan jeg også hurtigt finde eksempler fra mit eget liv på hvor presset jeg kan blive af de personer jeg kender, der hører til især gruppen med engagerende energi. Hvor elskelige og underholdende de end kan være, så kan jeg have svært ved at værne mig mod den invasion et stædigt forsøg på at skulle alt muligt med mig, fysisk såvel som mentalt, godt kan opleves som. (Omvendt rækker min fantasi også til at forestille mig hvor tillukket, træg, afvisende og negativ jeg må virke den anden vej ;-)).

Når jeg tænker på de her energistrømme som af en eller anden grund har forskellige farver i mit hoved, og ser dem for mig, er det som om et puslespil falder på plads. Jeg ser pludselig for mig hvordan vi lukker os om os selv, skubber til hinanden, trækker i hinanden eller bare står midt i det hele og suger til os. Verden er et forunderligt sted, og jeg smiler stort over at have fået et seriøst godt input til at forstå den lidt bedre og være i den på en lidt mere konstruktiv måde.

*personer der har forskellige proceskoder som bedste match, i min terminologi

Harness the power ..

Jeg har ferie, og det betyder at jeg endelig kan få tid og overskud til at beskæftige mig lidt med noget jeg faktisk interesserer mig for. Til en start har jeg læst Antonia Dodge og Joel Mark Witts bog Personality Hacker. Harness the power of your personality type to transform your work, relationships and life færdig, og det er en bog om Jungs typologi/MBTI med så stor tyngde at den har rokket ved min verden og bidraget med nye perspektiver som jeg kommer til at sætte meget stor pris på fremover.

Du kan læse den uanset om du ingenting ved om typologi eller du ved en pæn del, og i alle tilfælde lære rigtig meget om dig selv og om mennesker i det hele taget. Forfatterne er dygtige formidlere og skærer tingene ud i pap, også de meget komplekse og dybdegående.

Jeg har fulgt lidt med på personalityhacker.com gennem mange år og fundet mange gode ting der. For mig er det dog en sand fornøjelse at få en samlet fremstilling, præcist formuleret og gennemarbejdet, af både den alment kendte typeteori, Personality Hackers egne opfindelser så som bilmodellen og ikke mindst deres unikke gennemgang af de seksten forskellige mbti-typer.

Personality Hackers ærinde er ikke bare at bidrage til at vi forstår, men at bidrage til at vi kan forandre, transformere, udvikle os. Er man med på den ide og vil gøre det stykke arbejde der skal til, har jeg svært ved at komme i tanke om en bedre igangsætter og støtte end denne bog. Det er sagt af et rent hjerte og en klar hjerne.