Om

Jeg har interesseret mig for Jungs typologi og Myers-Briggs Typeindikator (mbti) i mange år; emnet holder aldrig op med at inspirere, udfordre og udvikle mig. Senere er enneagrammet kommet til, og i skrivende stund er jeg i fuld gang med at udvide min viden om det.

Min interesse startede nærmest som en art vækkelse, idet mine første møder med Jungs typologi åbnede mine øjne for en model eller et kort over verden der kunne forklare hvorfor jeg hele mit liv havde følt mig anderledes, især som pige og kvinde. Jeg trådte helt enkelt ind i et univers hvor jeg ikke var forkert og utilstrækkelig, men helt som jeg skulle være, og god nok. Det var en meget stor oplevelse og berigelse, og jeg har loyalt holdt fast i modellen siden, ikke mindst fordi den – uanset hvor dybt man graver sig ned i den – i mine øjne fremtræder meget præcis.

Jeg har lavet denne hjemmeside først og fremmest for at have et sted at dele min passionerede optagethed af personlighedspsykologi med andre ligesindede. Jeg ser selv hjemmesiden som et interessefællesskab hvor jeg poster refleksioner omkring typologien som optager mig og som jeg har lyst til og behov for at “snakke” om uden at andre ruller med øjnene eller undertrykker en gaben. Et fristed, kunne man måske også kalde det.

Min jungianske hoved- og hjælpeproces er henholdsvis introverteret intuition og ekstraverteret tænkning, dvs. jeg er INTJ’er i Myers-Briggs-systemet. Min enneagramtype er 9w1.

Udover at jeg selv har både stor fornøjelse og udviklingsmæssig gevinst ud af at beskræftige mig med personlighedspsykologi, har jeg også indtryk af at jeg ind imellem har kunnet gøre en forskel for en enkelt person ved at bruge min viden og indsigt i helt individuelle samtaler. Det er altid en glæde for mig at være med i sådan en proces, så derfor:

Har du et ønske om at arbejde med typologien gennem samtaler, fx efter at have læst arbejdspapiret, kan jeg ledsage dig i arbejdet og være din makker eller mentor. Sammen kan vi for eksempel:

  • Gennemgå dine foretrukne processer og sætte flere ord på hvad de er kendetegnet ved og kan udrette, og hvad de betyder for dine værdier og behov.
  • Tale om aspekter eller udfordringer i dit liv som du kunne tænke dig at se på med procesbriller. Det kan for eksempel være udfordringer i relationer, oplevelser af at føle dig anderledes eller vanskeligheder med at føle dig hjemme og finde mening med din tilværelse som helhed.
  • Undersøge hvad det betyder for dig og din kommunikation både generelt og i specifikke situationer i privatliv og arbejde at du henholdsvis foretrækker og føler modvilje mod netop de processer du gør.
  • Tale i dybden om typologien som teori hvis du vil vide mere om den, og finde retninger du kan søge videre i selv.

Baggrund:

  • Jeg har interesseret mig for Jungs psykologi generelt i mange år. Jeg inddrog såmænd Jungs psykologi allerede i mit pædagogiske speciale på folkeskolelæreruddannelsen i 1989-90 (sammen med Kierkegaard). Det var ifølge min vejleder ikke set før. Interessen har varet ved siden, mere eller mindre intensivt.
  • Da jeg første gang hørte om mbti for mange år siden, tog fanden (eller hvem det nu var?) ved mig, og jeg har siden slugt alt hvad jeg er stødt på eller har kunnet støve op om emnet. Jeg bliver ved med at lære nyt, min nysgerrighed er usvækket.
  • Jeg er selvlært og har ingen uddannelse eller certificering i Jungs typologi/mbti/jti, men kun min egen vedholdende interesse og evne til at grave mig ned i stof der interesserer mig.
  • Jeg har været i jungiansk terapi gennem næsten otte år og kender mig selv rigtig godt. Lige nu holder jeg pause med det, men det skulle ikke undre mig om jeg tager en eller flere runder mere på et senere tidspunkt.