Oversigtsskemaer

Oversigtsskemaerne indgår også i Din personligheds drivkræfter – Et arbejdspapir du kan bruge til at klarlægge dine mentale processer og som introduktion til Jungs typologi. (pdf)

De otte mentale processers kendetegn

De 16 kombinationer af de otte mentale processer (jf. John Beebes model):

Personlighedens bevidste processer (akse/arketype)

  • 1. Hovedproces (integritetsakse/Helten)
  • 2. Hjælpeproces (social akse/Støttende forælder)
  • 3. 3. proces (social akse/Barnet)
  • 4. Inferiør proces (integritetsakse/Anima/animus)

Personlighedens skyggeprocesser, dvs. ubevidste processer (arketype):

  • 5. (integritetsskyggeakse/Personlighedsdel der modsætter sig, yder modstand)
  • 6. (social skyggeakse/Kritisk forælder)
  • 7. (social skyggeakse/Trickster)
  • 8. (integritetsskyggeakse/Dæmon)